Tag: lựa chọn bếp

Bếp hồng ngoại và bếp từ – lựa chọn bếp nào sẽ tốt hơn?

Bếp hồng ngoại còn được gọi là bếp halogen, là loại bếp được hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng năng lượng ánh sáng tạo ra nhiệt. Nguyên lý hoạt..  Bếp hồng ngoại và bếp từ là 2 loại